Informatie over de start van het nieuwe afval inzamelen

Er wordt een nieuwe kliko geleverd en de ophaaldag verandert:

  • Tussen 12 en 23 februari ontvangt u een kliko voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD)
  • Vrijdag 23 februari wordt uw grijze kliko voor restafval geleegd.
  • Voortaan wordt het restafval vierwekelijks opgehaald op donderdag; vanaf 1 maart.
  • Vanaf donderdag 8 maart wordt de kliko voor PMD vierwekelijks opgehaald.
  • Inzameling van GFT en papier blijft ongewijzigd.

U kunt met uw postcode en huisnummer inloggen op www.avalex.nl/kalender om de kalender te bekijken.

Bij twijfel of afval bij het PMD mag:
www.avalex.nl/de-kringloop-van-afval/plastic-pmd/
www.afvalscheidingswijzer.nl