Een vierde afvalcontainer voor Leeuwendaal

In het eerste kwartaal van 2018 wordt er een extra minicontainer ter beschikking gesteld voor elke woning met een tuin in Leeuwendaal. Deze container is bestemd voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PDM).
De komende vijf jaar zal op deze manier het nieuwe afval inzamelen plaatsvinden.
Dit besluit is mede voortgekomen uit een klankbordgroep / werkgroep, gevormd door afgevaardigden uit Leeuwendaal.

Gestapelde bouw
Voor de gestapelde bouw in Leeuwendaal is samen met de betreffende bewoners gekeken waar ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Het college zal hierover plaatsingsbesluiten nemen wat een juridische procedure inclusief een zienswijzetraject inhoudt. De verwachting is dat dit traject 4 tot 6 maanden kan duren.

Brief van de gemeente Rijswijk
Alle inwoners van Leeuwendaal hebben een brief van de gemeente Rijswijk ontvangen over de voorgang van Het Nieuwe Inzamelen in Leeuwendaal. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. Van Lieshout, doorkiesnummer 14070

Avalex
Avalex neemt nu de uitvoering ter hand en zal Leeuwendaal tijdig informeren over de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Inzamelen. Voor vragen kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum van Avalex: 0900-0507

Bron
gemeente Rijswijk kenmerk 17.123207