Statuten

“De vereniging heeft ten doel:

Het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid in en rondom het werkgebied, beide in de meest ruime zin, te bevorderen in overeenstemming met de belangen van de wijkbewoners.”

 

statuten Wijkvereniging Leeuwendaal