Brand Oranjelaan 29 april

Zoals u heeft kunnen vernemen via een brief van de gemeente Rijswijk heeft er een brand gewoed in de Oranjelaan. Hierover is afgelopen woensdag een informatiebijeenkomst geweest waarin brandweer en politie een toelichting hebben gegeven op de brand en vragen door omwonenden beantwoord konden worden.

Meldpunt Bezorgd Rijswijk
De gemeente Rijswijk heeft in samenwerking met politie, brandweer en GGZ de panden die in slechte staat zijn in beeld. Maakt u zich ernstig zorgen over een bewoner in de wijk die zelf geen hulp vraagt; u kunt contact opnemen met het Meldpunt Bezorgd Rijswijk: https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/zorg