Vervolg van het conceptplan het Nieuwe Inzamelen

Vorige week woensdag vond er een tweede informatiebijeenkomst plaats over het Nieuwe Inzamelen.

Driehoeksoverleg
De gemeente Rijswijk en Avalex wil samen met de wijk Leeuwendaal een driehoeksoverleg voeren.
Van dit overleg is het nieuwe inzamelen het vertrekpunt ; PMD, GFT en papier worden aan de deur opgehaald, restafval wordt naar ondergrondse containers gebracht. De invulling hiervan ligt open.

Bijeenkomsten
Op 22 mei en 14 juni zullen beide groepen samenkomen om een nieuw plan te bedenken. Avalex gaat dit proces faciliteren. De twee groepen zullen deze plannen aan elkaar presenteren. Op een derde bijeenkomst (nader te bepalen) zijn alle bewoners uit de wijk welkom en zal de uitkomst/het nieuwe plan gepresenteerd worden. Ook op deze laatste bijeenkomst is er nog inspraak voor alle bewoners.

Herinrichting Koninginnelaan
De herinrichting van de Koninginnelaan blijft losgekoppeld van het Nieuwe Inzamelen. Er zijn meer uitdagingen in deze laan; hulpdiensten hebben moeite met de doorgang, boomwortels duwen wegdek omhoog en kabels en leidingen zijn verouderd.