Leeuwendaallezing – de geschiedenis van kerkmuziek

Op zondag 14 mei om 20.00 uur verzorgt Henny Heikens in de Oude Kerk in de Herenstraat de Leeuwendaallezing over de geschiedenis van de kerkmuziek. Deze lezing krijgt als titel mee: “Loven soe wilt mijn siel den Heer” – De muzikale inspiratiebronnen voor de jonge Protestantse Kerk in Nederland. Deze Leeuwendaallezingen worden gewoonlijk gehouden in de Leeuwendaalkerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Oranjelaan. Maar er is een bijzondere reden om deze keer hiervan af te wijken.

Tijdens deze bijeenkomst, die in het kader staat van 750 jaar Kerk in Rijswijk, zullen wij onderzoeken hoe de muziek die in de vroege reformatie tijd heeft geklonken in de Oude Kerk. Wat werd er zoal gezongen tijdens de Hagepreken bij de Hoornbrug. En zijn de psalmen nou wel of niet afkomstig van volksliedjes? En wat deden die Haagse ‘Rijswijkloopers’ uit Den Haag in de Oude Kerk? En hoe zal de oude gemeentezang geklonken hebben? Waarom waren de kerkgangers uit Maarten ‘t Harts ‘Psalmenoproer zo woedend?

Duo Serenissima – Lizzie Hetherington, sopraan en David Mackor, luit – verleent hun medewerking aan deze lezing. Duo Serenissima voert liederen uit de 16e en 17e eeuwse liedbundels uit.
Met de aanwezigen zingen we onder leiding van een voorganger een psalm van Datheen en de ‘nieuwe berijming’ waarbij natuurlijk ook gebruik zal worden gemaakt van het prachtige Reichner-orgel van de Oude Kerk uit 1786. Henny Heikens is sinds 1994 cantor-organist van de Oude Kerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere lezing in de Oude Kerk bij te wonen. De toegang is gratis en u mag een prachtig verhaal en bijzondere muziek tegemoet zien.

Afbeelding: www.ansichtkaartenbeurs.nl