woonerf max. 15 km/u

Leeuwendaal is een woonerf.

In onze wijk zijn over het algemeen geen trottoirs en kinderen mogen volgens de verkeersregels midden op straat spelen.

In een woonerf is verkeer te gast en dient uitermate voorzichtig, stapvoets en hoogstens 15 km/u te rijden. Omdat de straat wordt gedeeld is de kwetsbaarheid van kinderen hier nog groter dan in 30 km zones die van trottoirs zijn voorzien.

Wij als wijk hebben na de 15 km campagne een ‘veiligverkeer-certificaat’ ontvangen van Veilig Verkeer Nederland. Daar zijn we trots op!

Om een ieder bewust te houden van de maximale snelheid kun je hier een 15 km sticker aanvragen om bijvoorbeeld op je kliko te plakken.

Doen!