Het nieuwe inzamelen: concept-inrichtingsplan

Gisteren, 16 januari, was er een informatieavond over het Nieuwe inzamelen; het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Rijswijk. Er is een concept-inrichtingsplan getoond voor de locaties van de containers in de wijk en de aanbiedplaatsen voor de kliko’s.

Met het nieuwe systeem scheid je in principe je afval aan huis in de drie aparte kliko’s: één voor GFT, één voor papier en één voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD).

Het restafval zal naar ondergrondse containers gebracht gaan worden.
Bij zonder/of met een te kleine voortuin en bij appartementen komen er gezamenlijke containers voor gescheiden afval.

 

Op www.avalex.nl kun je je reactie geven op het conceptplan. Vul bij ‘mijn avalex’ je postcode en huisnummer in.
Op basis van de reacties wordt er een definitief inrichtingsplan voor de wijk gemaakt dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen. Na de sluiting van het platform, wordt door het college een ontwerpplan vastgesteld. Je wordt daarover apart middels een brief geïnformeerd. In deze brief zal ook worden uitgelegd hoe de inspraakprocedure loopt. Ook wordt uitgelegd waar je een zienswijze kunt indienen, indien je het bijvoorbeeld niet eens bent met de locatie van een container.