Reactietermijn Avalex verlengd en Aanpassing wegprofiel KONINGINNELAAN

Reactietermijn verlengd met 14 dagen     

De plannen voor het omgekeerd inzamelen hebben een hoop losgemaakt bij vele inwoners van onze wijk.

De wijkvereniging heeft een brief opgesteld waarin zij getracht heeft de belangen van veel wijkgenoten te behartigen door hun bezwaren ten opzichte van de conceptplannen over omgekeerd afval inzamelen te bundelen. Deze brief is ontvangen door het college en de gemeenteraad van Rijswijk. lees hier de brief

Vanmorgen hebben wij tevens een gesprek gehad met wethouders Ronald van der Meij en Nicole Dierdorp over o.a. de conceptplannen. Er is hier besloten dat de reactietermijn is verlengd tot maandag 13 februari. Het platform is hier te vinden. Na invoering van postcode en huisnummer in het groene venster kun je reageren op de conceptplannen van het nieuwe inzamelen.

Aanpassing wegprofiel Koninginnelaan
Het nieuwe inzamelen geeft aanleiding om het wegprofiel in de Koninginnelaan aan te passen. Zo is het huidige wegprofiel te smal voor de wagens van afvalinzamelaar Avalex die de ondergrondse containers lossen.

Uitwerking plannen
Tijdens de informatieavond zijn animaties getoond hoe de Koninginnelaan eruit zal zien als onder andere de haakse parkeerplaatsen veranderen in langsparkeren. Met dit voorstel komt de oorspronkelijke, rechte laanstructuur terug. Het aantal parkeerplaatsen neemt toe. Om het verkeersluwe karakter van de weg te behouden kan de gemeente verkeersremmende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door verkeersdrempels te plaatsen.

  • De gemeente wil graag van de bewoners horen wat zij van deze plannen vinden. Over de uitwerking van deze plannen voor de Koninginnelaan worden de betrokken bewoners uitgenodigd mee te praten. Zij worden hierover nader geïnformeerd.

Eerder stonden de plannen voor de nieuwe weginrichting niet op het platform van Avalex. Op de site van de gemeente Rijswijk kunt u nu de informatie hierover en de afbeeldingen zien van drie bestaande situaties en de animaties hoe deze er in de toekomst uit kunnen zien. Deze beelden waren te zien tijdens de informatieavond. Klik hier voor de foto’s en animaties van de Koninginnelaan

Contact gemeente Rijswijk: stadsbeheer@rijswijk.nl

Informatie aanpassing wegprofiel Koninginnelaanhttps://www.rijswijk.nl/projecten/koninginnelaan 

Reactie op de conceptplannen Omgekeerd afval inzamelen: www.avalex.nl