Onrust en onduidelijkheid concept-inrichtingsplan Avalex

Onrust en onduidelijkheid over ondergrondse containers in de Koninginnelaan/Oranjelaan en de herinrichting van de Koninginnelaan ten behoeve van de vrachtwagens van Avalex.

Tijdens de informatieavond over het omgekeerd afval inzamelen op 16 januari jl. is er een conceptplan gepresenteerd over de plaatsing van ondergrondse containers in de wijk, langs de Vliet en de aanbiedplaatsen voor de rolcontainers. Je kan reageren op het platform van Avalex tot en met 30 januari

Herinrichting Koninginnelaan onaangename verrassing
In de uitnodigingsbrief voor de informatieavond zijn de inwoners van Leeuwendaal niet geïnformeerd over een herinrichting van de Koninginnelaan. Pas op de avond zelf kwamen de plannen hierover op tafel. Ons bereiken daarover inmiddels berichten over onduidelijkheid en onrust. Bezwaren die genoemd worden zijn: minder parkeerplaatsen in deze toch al overvolle wijk en onveiligheid doordat de Koninginnelaan straks geen bochten meer heeft (die zijn destijds aangelegd voor de veiligheid van spelende kinderen, toen Leeuwendaal een woonerf werd). Over de herinrichting van de Koninginnelaan staat geen informatie op het platform van Avalex. Verschillende bewoners van de Koninginnelaan ondernemen actie naar de gemeente Rijswijk en Avalex.

Diverse bezwaren
Overige bezwaren die te lezen vallen op het platform van Avalex: verslechtering van het klassieke straatbeeld van de wijk, vooral het beschermde stadsgezicht op de Koninginnelaan ter hoogte van de Alexanderlaan; stankoverlast door restafvalcontainers in de wijk; overlast van minicontainers die op vaste plekken aangeboden moeten worden (terwijl dit niks toevoegt aan het concept van omgekeerd inzamelen). Andere genoemde bezwaren gaan over ouderen die slecht ter been zijn en niet zelf hun restafval weg kunnen brengen.

Verschillende bewoners van de Koninginnelaan en de Oranjelaan zijn bezig met het verzamelen van bezwaren aangaande de ondergrondse containers en ondernemen actie naar Avalex en de gemeente Rijswijk.