Project Haagweg uitgesteld

Deze week hebben alle inwoners van Leeuwendaal en andere wijken rond de Haagweg een brief van de gemeente ontvangen. Hieronder leest u dezelfde informatie nogmaals:

Haagweg

Intrekken aanbesteding

Wij hebben het vonnis bestudeerd en hebben verschillende scenario’s onderzocht. Na een zorgvuldige afweging van alle belangen en risico’s, heeft het college besloten niet over te gaan tot opdrachtverlening in zijn huidige vorm en de aanbesteding in te trekken.

 

Nieuwe onderzoeken

Op 6 juni heeft bestuurlijk overleg over de Hoornbrug plaatsgevonden tussen de gemeente, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden. In het overleg hebben alle partijen bevestigd dat zij de ambitie houden voor een vaste hoge brug. Daarom starten we een onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug te verzwaren. Hierdoor wordt het mogelijk om met het nieuwe trammaterieel over de huidige brug te rijden. We gaan verder onderzoeken of we de verhoogde brug kunnen realiseren na de oplevering van de Rotterdamsebaan. En we onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van de verhoogde Hoornbrug vóór de start van de Rotterdamsebaan.

  

Hoe nu verder

Onze focus ligt op dit moment op de realisatie van het project “Verbetering Leefbaarheid Haagweg”. Bij het stadsgewest ligt de focus op de ingebruikname van het nieuwe materieel voor tramlijn 15. De provincie houdt het belang van de vaste hoge brug vanwege de ongehinderde doorgang van de scheepvaart.

 

Onze inzet is om de Haagweg zo snel mogelijk opnieuw aan te besteden. Zodat we deze nog in 2015 kunnen uitvoeren. Daarbij zullen wij ook aandacht besteden aan de samenhang met de verbreding van tramlijn 15 en de Hoornbrug. We houden druk op het traject en werken snel en zorgvuldig verschillende onderzoeken en scenario’s uit. Dit kost tijd. Wij verwachten dat we op zijn vroegst in december 2014 een nieuwe aannemer kunnen selecteren.

  

Schouw Haagweg

In de afgelopen periode hebben wij werkzaamheden uitgevoerd aan het hoofdriool in de Haagweg. Ook zijn de huisaansluitingen vervangen. De werkzaamheden zijn succesvol afgerond. Werkzaamheden waarbij gegraven wordt, worden altijd in twee fasen uitgevoerd.

Na het graven volgt een periode van circa een half jaar waarin de grond de gelegenheid krijgt om in te klinken. Het gevolg daarvan is dat het straatwerk wat kan verzakken. Pas daarna volgt de definitieve inrichting. Nu de definitieve inrichting van de Haagweg niet eerder dan december 2014 kan worden opgepakt, wordt u langer dan voorzien met verzakt straatwerk geconfronteerd.

Om hier iets aan te doen nodigen we jullie en de bewoners van de Haagweg binnenkort uit voor een schouw langs de Haagweg. Wij lopen dan samen over de Haagweg, zodat u ons kunt aangeven waar zich de grootste ergernissen bevinden. Van onze kant zullen wij er alles aan doen om de slechtste plekken waar onder meer veiligheid en comfort in het geding is, te herstellen. Een uitnodiging voor deze schouw ontvangt u binnenkort.