20-06-2014: 2e Leeuwenkuil in De Compagnie

BVG De Compagnie
De Compagnie organiseert op vrijdagmiddag 20 juni van 15:00 tot 17:00 uur de tweede editie van de Leeuwenkuil. Tijdens deze middag komen jonge en ervaren ondernemers, ervaringsdeskundigen, creatieve denkers, investeerders uit de wijk en enthousiaste studenten uit de regio bijeen om nieuwe business en samenwerkingsverbanden te zoeken en te vinden. De Leeuwenkuil is een broedplaats voor innovatieve ideeën!
Pitch
We starten met een pitch van twee minuten per persoon/ bedrijf om het idee te presenteren. Vervolgens kunnen de overige aanwezige geïnteresseerden kiezen bij welk idee zij zich die middag willen voegen om hun input te geven. Onder begeleiding van een procesbegeleider worden de verschillende ideeën in kleinere groepjes samen uitgewerkt.
Vervolg
De uitkomst is vrij; het kan zijn dat de inbrenger een stap vooruit is gebracht en verder zijn weg gaat. Het zou ook kunnen zijn dat er nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt, in welke vorm dan ook. Na anderhalf uur wordt er plenair een korte terugkoppeling per groepje gegeven over de uitkomsten en vervolgstappen. We sluiten af met een borrel.
Welkom
We nodigen u van harte uit om bij deze middag aanwezig te zijn. Als u uw idee wilt pitchen kunt u dit opgeven via een mail aan elsbeth@bvgdecompagnie.nl. We vragen voor de organisatie, drankjes en hapjes een bijdrage van €10,-.
Een kort verslag van de succesvolle eerste bijeenkomst leest u hier: http://bvgdecompagnie.nl/leeuwenkuil/