18-11-2013: Bestuur wijkvereniging in gesprek met wethouder Jense

Op maandag 18 november 2013 spraken Erik Wissema en Rik Konincks van de wijkvereniging met wethouder Dick Jense over een aantal zaken die onze wijk aangaan.

Verkeer De verkeersoverlast in de wijk wordt onderkend door de wethouder. Voor de Hoornbruglaan is toegezegd om snel aan een oplossing te werken om de snelheid er daar uit te halen.

De verkeersoverlast op de Nassaukade is niet zo makkelijk op te lossen. Een afsluiting verplaatst het probleem naar andere straten in de wijk. Wij gaan bewoners vragen om mee te denken over oplossingen. Vervolgens gaan we daarover nog een keer met de gemeente in overleg. Hierover komen we snel bij u terug via deze website. Overigens is gebleken dat een groot aantal hardrijders toch echt uit de buurt zelf blijken te komen! Matig daarom altijd uw snelheid in de wijk; 15 km per uur voor ieders veiligheid.

Vegen U had het waarschijnlijk al gezien; er ligt nog heel veel blad in de wijk, dat niet weggeveegd is. Stadsbeheer heeft wat capaciteitsproblemen gehad. De gemeente gaat stadsbeheer vragen om het vegen zo snel mogelijk weer op te pakken.

Vuilcontainers ondergronds Er waren vragen vanuit de wijk of onze vuilcontainers (bijvoorbeeld aan de Geestbrugkade) ondergronds kunnen worden gebracht, zoals elders in Rijswijk. De gemeente geeft echter voorrang aan wijken met hoogbouw en gelaagd wonen. Verder zien ze hier en daar praktische problemen bij ondergronds afval in onze wijk vanwege de vele bomen. De takel van de vuilniswagen moet de container er wel uit kunnen tillen. Dat kan niet overal. Wel is toegezegd dat de containers waar nodig vaker zullen worden geleegd.

Hardrijden Avalex Uit de wijk kwam het signaal dat de ophaalwagens van Avalex te hard rijden door onze smalle straten. De gemeente neemt hierover contact op met Avalex.

Plastic containers De containers van Plastic Heroes; steeds meer mensen weten ze te vinden. Onze wijk heeft geen container voor plastic afval. Het wijkbestuur onderzoekt binnenkort het draagvlak in de wijk. Als dat er is wil de gemeente ze plaatsen.

Duurzaamheid De gemeente werkt aan de follow up van de succesvolle campagne Leeuwendaal Bespaart. Begin 2014 komen we hierop terug.

E-laadpalen De elektrische auto is in opkomst, ook in Leeuwendaal. Enkele bewoners wilden weten of het mogelijk is een e-laadpaal te plaatsen in de wijk. Wethouder Jense gaf aan dat dat lastig is in Leeuwendaal. Want hoe zorg je dat palen effectief gebruikt worden en de plaatsen met een e-laadpaal niet worden geclaimd als vaste plekken voor een bewoner met een elektrische auto. Op dinsdag 3 december organiseert de gemeente een workshop om hierover te praten met ge√Įnteresseerde bewoners. U kunt zich hiervoor opgeven; daarover leest u binnenkort meer op deze website.

Verkiezingsdebat Op woensdag 19 maart kunt u weer kiezen op uw partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De wijkvereniging organiseert, net als vier jaar geleden, een verkiezingsdebat, zodat u de lokale politici aan de tand kunt voelen over hun plannen en visies. Tijdstip en locatie van deze interessante bijeenkomst maken we zo snel mogelijk bekend.