15-04-2014: Welzijn Rijswijk organiseert themabijeenkomst ‘De Buurt Bruist!’

Datum: dinsdagavond 15 april 2014

Locatie: Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4

Tijd: van 19.00-22.15 uur.

Hoe betrek je bewoners?

Steeds meer wordt gesproken over de inzet van burgerkracht in de samenleving. Hoe betrek je bewoners bij de leefbaarheid in de buurt? Voor bewonersorganisaties en bewoners een mooie uitdaging. Door bewoners wordt toch geregeld de vinger gewezen naar de politie of de gemeente om ‘problemen’ in de buurt op te lossen.

Wij gaan bewijzen dat bewoners veel meer voor elkaar krijgen dan ze zelf beseffen!

Gastspreker

Gastspreker deze avond is Esther Nugter, een bewoner uit Sliedrecht. Zij vertelt op een enthousiaste manier over enkele ludieke acties en aansprekende voorbeelden op het gebied van o.a. te hard rijden en de aanpak op hondenpoep in de wijk. Vooral de aanpak en het ‘hoe doen we het samen’ staan centraal.

Oplossingen

Om dit naar de praktijk in de buurten te vertalen introduceren we ook een werkvorm, waarbij we gezamenlijk een thema ‘waar buikpijngevoelens over zijn‘ kiezen. Samen bedenken we oplossing(en) waarbij burgerkracht een belangrijke bijdrage levert aan een schonere, veiligere en gezelligere buurt.

Uiteraard sluiten we af met een hapje en drankje.

Wilt u zich opgeven, doet u dat dan vóór 1 april bij Karin van Frankenhuyzen via e-mail: karin.vanfrankenhuyzen@welzijn-rijswijk.nl of telefonisch: 070-7579237.