Overzichtelijk stappenplan plastic inzamelen

 In Nederland worden er teveel soorten plastic in één zak gegooid. Mede doordat er plastic tussen zit dat niet of nauwelijks te recyclen is, levert dat te weinig milieuwinst op.

Overzichtelijk stappenplan plastic inzamelen
Het advies van Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is om, naast afval te scheiden, ook onderscheid te maken tussen het plastic dat je weggooit. Lees in dit stappenplan hoe je dat kunt doen.

Bron: NOSop3