Nieuwe Inzamelen – Uitnodiging inloopavond 30 aug.

Aan de inwoners van Leeuwendaal,

Resultaten klankbordgroep laagbouw
De concept-ontwerpplannen voor de invoering van het Nieuwe Inzamelen van afval heeft ertoe geleid dat de gemeente Rijswijk, Avalex en inwoners van Leeuwendaal een klankbordgroep hebben opgericht.
De klankbordgroep heeft de afgelopen maanden opnieuw naar het concept- ontwerpplan gekeken.

Potentiële inzamellocaties voor gestapelde bouw
De werkgroep gestapelde bouw heeft, op zoek naar maatwerk oplossingen, onderzoeksvelden aangegeven die met belangstellenden op woensdagavond 5 juli 2017 zijn doorgesproken.
Alle potentiële inzamellocaties in de omgeving van gestapelde bouw zijn doorgenomen op locatie en inzamelstroom. Hier kunt u het resultaat bekijken.

Inloopavond 30 augustus
De gemeente Rijswijk wil de uitkomsten van de werkgroepen (laagbouw en gestapelde bouw) graag met u delen tijdens een inloopavond op 30 augustus van 19:30 – 21:00 uur in de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk.

Bron: gemeente Rijswijk