Algemene Leden Vergadering 19 augustus

Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering in een ander jasje gestoken.
De ALV zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse buurtborrel bij de Kastanjeboom op 19 augustus tussen 16:00 en 18:00 uur. Het bestuur van de wijkvereniging zal een kort verslag doen over de activiteiten van het afgelopen jaar. Vervolgens kan er, onder het genot van een hapje en een drankje, van gedachten worden gewisseld over (nieuwe) activiteiten en andere belangwekkende zaken.
Zo maken we van Leeuwendaal een nóg leukere wijk!

Alle Leeuwendalers zijn van harte welkom.
Als er vragen zijn kunnen deze worden gemaild naar info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl