Veel ideeën tijdens Ledenbrainstorm – alternatieve ALV

ALVTraditionele Algemene Ledenvergadering maakt plaats voor een interactieve brainstormavond.

Op woensdag 28 oktober kwamen het wijkbestuur en een aantal geïnteresseerde leden bij elkaar in de Compagnie aan de Geestbrugkade voor de jaarlijkse ALV. Hoewel, ALV… Dit is het verslag van een alternatieve ledenvergadering.

Kort verslag van afgelopen jaar

In het begin van de avond vertelt wijkvoorzitter Erik Wissema de aanwezigen, waaronder wijkwethouder Nicole Dierdorp, wat de vereniging en buurtbewoners afgelopen jaar allemaal hebben georganiseerd. Een indrukwekkende lijst aan activiteiten komt langs. Heel kort komen de financiën aan bod; wie verder op de details wil ingaan, is van harte welkom op de koffie bij penningmeester Steven van der Werff (info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl).

Klagen en jubelen

Daarna gaan de ca. 30 aanwezigen aan de slag met rode, groene en gele plakblaadjes. Eerst mag iedereen even klagen: wat is er slecht in onze wijk? Te hard rijden, parkeerdruk en te veel stenen voortuinen staan genoteerd op de rode blaadjes op een flipover. Daarna is het tijd om te ‘jubelen’, op een groen kaartje. Gezelligheid, veel activiteiten en saamhorigheid worden genoemd.

Brainstorm

De deelnemers krijgen geen kans zich te vervelen, in sneltreintempo gaat het door naar de volgende ronde; brainstormen. De vraag die voorligt is: welke ideeën maken van Leeuwendaal een nóg leukere wijk? Op elk geeltje past één idee en al snel liggen de tafels vol. Als je even geen idee meer hebt, ga je naar de volgende tafel. Ter inspiratie gooit spelleider Erik Wissema kaarten met onalledaagse afbeeldingen op tafel, waardoor de geesten nog meer geprikkeld worden.

De beste ideeën

Uit alle ideeën mag iedere deelnemer er nu eentje kiezen, en ook deze gaan weer op de flipover. Met stickertjes geeft iedereen vervolgens aan welk idee hem of haar uiteindelijk het meeste aanspreekt. Met die selectie van ideeën gaan we tot slot in groepjes aan de slag. Wat zijn de sterke en zwakke punten van het idee, hoe pakken we het aan, wat kost het en wie moeten het gaan uitvoeren?

Pitch

Uit elke groep komt één deelnemer naar voren die het idee in twee minuten toelicht door middel van een zogenaamde ‘pitch’. De onderwerpen zijn: een maandelijks koffie-uurtje voor senioren, een UN-dag (aandacht voor expats), 15 km per uur campagne, groen welkomstpakket voor nieuwe inwoners (tegen de verstening), en een buddynetwerk waar vragen en aanbod van hulp elkaar vinden. Het lijkt wel alsof iedereen gelijk aan de slag wil. Contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken gemaakt voor een vervolg.

Succesvol experiment

Na afloop drinken we met elkaar een welverdiende borrel aan de gezellige bar van De Compagnie. Deze avond leverde naast goede ideeën ook veel energie en plezier op. Met recht een succesvol experiment te noemen, deze alternatieve ALV ofwel herfstbrainstorm!