17 juni: inloopbijeenkomst plannen gebouw Nassaukade 1

Nassaukade 1Op woensdag 17 juni, van 18:30 tot 20:00 uur, houdt gemeente Rijswijk een inloopbijeenkomst in het gebouw Nassaukade 1. Doel van deze inloopbijeenkomst is een toelichting geven op het plan dat is ontwikkeld, namelijk om in het bestaande gebouw 28 appartementen te maken. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente en De Maese Woningen BV aanwezig om het plan en de procedure toe te lichten.

Omgevingsvergunningsprocedure

Het pand heeft nu een kantoorbestemming, maar staat al enige tijd leeg. Via een ruimtelijke procedure kan in afwijking van deze bestemming, een omgevingsvergunning worden verleend om er woningen in te maken. Deze procedure moet nog worden opgestart; berichtgeving hierover zal te zijner tijd gepubliceerd worden.

Contact

Als u hierover vragen heeft, dan kunt u hierover op dinsdag en donderdag contact opnemen met mevrouw J.M. Verweij via 070-3261135 of via de e-mail: wverweij@rijswijk.nl.