Blauwe zone 8 parkeerplaatsen rond Amicitia: mogelijkheid tot bezwaar vóór 9 april

Eind maart wordt het belanghebbendenparkeren ingevoerd in Leeuwendaal. U bent daarover per brief geïnformeerd door de gemeente.
Blauwe zone Amicitia: 8 parkeerplaatsen
In de editie van 26 februari van Rijswijk Regelrecht was aanvullend te lezen dat er een blauwe zone komt rondom gebouw Amicitia. De lezer wordt in dat artikel verwezen naar de digitale Staatscourant. Hierin staat dat rond Amicitia 8 parkeerplaatsen bestempeld worden als blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn daarmee in feite ’s avonds permanent gereserveerd voor bezoekers.
Ter inzage
Het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15, iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.
Bezwaar maken binnen 6 weken na publicatie
“Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een ter mijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk”, aldus de Staatscourant. Dat betekent dat uw eventuele bezwaar vóór 9 april bij de gemeente moet liggen.