Aanbestedingsprocedure Haagweg/Hoornbrug ongeldig verklaard

In het najaar van 2013 is het definitieve ontwerp van de drie projecten Verbetering Leefbaarheid Haagweg, Verbreding Tramlijn 15 en Verhoging Hoornbrug vastgesteld. Daarna is een aanbestedingsprocedure gestart om een aannemer te selecteren die de drie projecten realiseert. De projecten worden als één project uitgevoerd, om overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

hoornbrug-voorlopig-ontwerVoorlopige gunning

De gemeente heeft vijf partijen geselecteerd om een aanbieding te doen. Op 25 februari 2014 heeft de gemeente, ook namens de provincie en het stadsgewest, de opdracht voorlopig gegund aan de combinatie Strabag/Van Gelder. BAM en Van Hattum en Blankevoort hebben tegen dit voornemen tot gunning een kort geding aangespannen bij de rechtbank.

Ongeldige inschrijving

Op 23 mei 2014 heeft de rechtbank een vonnis geveld in het door BAM en Van Hattum en Blankevoort aangespannen kort geding. De rechter heeft geoordeeld dat de combinatie Strabag/Van Gelder een ongeldige inschrijving gedaan heeft. De rechter gebiedt de gemeente daarom om haar gunningsvoornemen aan de combinatie Strabag/Van Gelder in te trekken.

Werkzaamheden gestaakt

Alle werkzaamheden rond de Hoornbrug zijn gestaakt, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Het verleggen van de waterleiding langs de Haagweg wordt wel afgerond. Op dit moment onderzoekt de gemeente samen met het stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland de mogelijke opties voor het vervolg.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jolien Prins, omgevingsmanager project Haagweg, Hoornbrug, Tram 15: jprins@rijswijk.nl, 070-3261591.