Online Debat Sluiting Voetgangerstunnel

On-line debat 1 feb 2021

ONLINE DEBAT KLIK HIER

U kunt vanaf 20:30 vragen stellen via de chat functie in Youtube, hiervoor moet u wel ingelogd zijn op Youtube

Welkom bij het online debat rond de voorgenomen sluiting van de voetgangerstunnel Herenstraat!
Vanavond (maandag 1 februari) om 20:00u is dit debat op Youtube te volgen via de volgende link:
https://youtu.be/8J0gQdhNCCk
Wethouder Björn Lugthart zal in gesprek gaan met Geert Eggink (Cromvliet), Michel Schot (namens winkeliers Oud-Rijswijk) en Peter Holswilder (directeur Nicolaas Beetsschool). Gespreksleider is Toon Buddingh’ (wijkbestuur Leeuwendaal).
Hebt u vragen aan de sprekers, dan kunt u deze tijdens het debat via de chatfunctie in Youtube aanleveren.

_

De voetgangerstunnel onder de Haagweg gaat dicht. Is dat een goed idee?Veel omwonenden blijken daar wat van te vinden. U ook?Maandagavond 1 februari gaat de wethouder on-line in gesprek met bewoners. Hij zal het voorgenomen besluit toegelichten. Een tegenstander zal het debat aangaan.Iedereen is welkom dit debat on-line te volgen. Participanten kunnen schriftelijk vragen stellen..

Maandag 1 feb 20:30 – 21:00

*Foto Rijswijks Dagblad

Sluiting voetgangerstunneltje Herenstraat/Geestbrugweg/Oranjelaan

De gemeenteraad van Rijswijk heeft op 15 december 2020 besloten om het voetgangerstunneltje onder het kruispunt Herenweg/Geestbrugweg/Oranjelaan te sluiten (https://www.rijswijk.nl/node/65257 ). Dit ontwerpbesluit bestemmingsplan is vervolgens op 24 december 2020 gepubliceerd in Groot Rijswijk.

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen loopt zes weken na de publicatiedatum op donderdag 4 februari 2021 af.

Het bestuur van de wijkvereniging Leeuwendaal heeft via social media, maar ook tijdens een rondgang door de wijk gemerkt dat er bij veel bewoners van Leeuwendaal (maar ook in de wijken Cromvliet en Oud-Rijswijk) onrust en onvrede leeft over het raadsbesluit en de totstandkoming ervan. 

Een aantal bewoners heeft de pers opgezocht. Donderdag 14 januari is in Groot Rijswijk dit artikel gepubliceerd: https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/nieuwsflits/1036957/buurt-tegen-sluiting-tunneltje-haagweg

Het wijkbestuur vraagt de gemeente alsnog met de wijkbewoners op zeer korte termijn in gesprek te gaan in een online debat. Daarover zo snel mogelijk meer informatie. 

Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit van de raad, kunt u zelf uw zienswijze indienen. Dat moet voor donderdag 4 februari 2021 per post (Gemeenteraad Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk) of per e-mail aan griffie@rijswijk.nl onder vermelding van uw naam en adres, het betreffende ontwerpplan (: Ontwerpbesluit onttrekken aan de openbaarheid – Voetgangerstunnel Herenstraat/ Geestbrugweg/ Oranjelaan), datum en handtekening.

Voor een voorbeeldbrief van Oud-Rijswijk bewoner Andries Bartels klikt u hieronder