Brief van de provincie Z-H: ‘Uitloop werkzaamheden Geestbrugkade’

Onderstaande brief van de provincie Zuid-Holland is afgelopen week huis aan huis bezorgd in Leeuwendaal:

‘In februari ontving u een brief van provincie Zuid-Holland waarin u onder andere werd ge├»nformeerd over de nieuwe werkwijze en planning van de werkzaamheden aan de Geestbrugkade/Nassaukade. Deze nieuwe werkwijze kost meer tijd dan voorzien. De werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zijn hierdoor pas over vier tot zes weken afgerond. De werkwijze en bijbehorende verkeerssituatie blijft zoals eerder gecommuniceerd. De verwachting is dat alle werkzaamheden aan de Geestbrugkade medio juli zijn afgerond.

Waarom duurt het langer?

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en geen schade aan te brengen aan het wegdek en omgeving, bleek het nodig te zijn om na het slopen van de kade tijdelijke keerwanden te plaatsen. Als de nieuwe damwanden ingetrild zijn en de kademuur is afgewerkt, worden de tijdelijke wanden weer weggehaald worden. Door deze extra handelingen kost het meer tijd dan voorzien. We zijn ons ervan bewust dat de uitloop van werkzaamheden voor u meer hinder geeft. We hopen op uw begrip voor de situatie.

Wat gaan we nog doen?

De eerste vier tot zes weken wordt de laatste 100 meter van de Geestbrugkade gefaseerd gesloopt. Ook worden de nieuwe damwanden ingetrild en het metselwerk aan de oever aangebracht. De aannemer gaat vanaf juni aan de slag met het herstellen van de straat. Ook hiervoor is het nodig om de straat af en toe volledig af te sluiten voor het verkeer. Te zijner tijd wordt u hierover per brief geïnformeerd.

Vragen en meer informatie

Informatie over het project, zoals de globale planning van alle trajecten, is te vinden op de website www.zuid-holland.nl/oeververvangingrijswijk. U kunt de provincie ook volgen via Twitter (@verkeerZH). Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar zuidholland@pzh.nl onder vermelding van het DOS-nummer: DOS-2014-0001088.’