Brief van de provincie over de kadewerkzaamheden

Afgelopen week hebben alle huishoudens in de wijk een brief ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Daarin staat een update van de werkzaamheden aan de Nassau- en de Geestbrugkade. Voor het geval u de brief gemist heeft, volgt hieronder de gehele tekst:

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Zuid-Holland heeft u in november vorig jaar geïnformeerd over de oeververvanging Geestbrugkade/Nassaukade. Het blijkt dat de kade in dusdanig slechte staat is dat de grond achter de damwand tijdens de werkzaamheden gaat schuiven. Hierdoor verzakt de rijbaan. Om deze reden gaat de aannemer vanaf de tweede helft van week 7 op een andere manier werken. De nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de planning en de verkeerssituatie.

Nieuwe werkwijze

De aannemer brengt de damwanden aan in 6 vakken van ongeveer 40 meter lang. Ter hoogte van het werkvak wordt de rijbaan volledig afgesloten. Hierdoor waarborgen wij de veiligheid van het wegverkeer en de medewerkers van de aannemer. Al het verkeer (ook fietsers en voetgangers) wordt omgeleid. De omleiding wordt met gele borden aangegeven. De woningen binnen het werkvak zijn te voet bereikbaar. Ook hebben de hulpdiensten altijd doorgang. De keuze voor deze variant is gemaakt na zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s, met oog voor alle belanghebbenden. De verkeersmaatregel is door de gemeente Den Haag goedgekeurd, met positief advies van de gemeente Rijswijk, en zal gelden totdat de werkzaamheden aan de Geestbrugkade zijn afgerond. De huidige verkeerssituatie is ook afgestemd met de hulpdiensten en politie.

Planning

De geluidsoverlast van de werkzaamheden aan de Nassaukade is half februari voorbij, voor de Geestbrugkade half maart. De oeverconstructie wordt daarna nog netjes afgewerkt. Wij houden u op de hoogte van de planning via de website www.zuid-holland.nl/oeververvangingrijswijk. Deze planning is echter onder voorbehoud en kan door onvoorziene omstandigheden afwijken.

Vervallen inloopspreekuur

Omgevingsmanager Jeska Jansen (06 4616 9963 of j.jansen@pzh.nl) zal vanaf heden het enige aanspreekpunt zijn voor uw vragen en opmerkingen. Hiervoor is gekozen om goed overzicht te houden van uw vragen en deze ook tijdig en adequaat te beantwoorden. Het inloopspreekuur in de keet aan de oostzijde van de Hoornbrug vervalt. Zoals eerder aangegeven vindt er afstemming plaats met zowel de gemeente Rijswijk als de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Meer informatie

Meer informatie over het project, zoals de globale planning van alle trajecten, is te vinden op de website www.zuid-holland.nl/oeververvangingrijswijk. U kunt de provincie ook volgen via Twitter (@verkeerZH). Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar zuidholland@pzh.nl onder vermelding van het DOS-nummer: 2014 0001088.