Werkzaamheden kades lopen vertraging op

Onderstaand bericht komt van de Provincie Zuid-Holland:

De oever aan de Geestbrugkade tijdens de werkzaamheden is gaan verzakken. De aannemer en de provincie bekijken op het moment gezamenlijk welke werkwijze mogelijk dan wel noodzakelijk is. Om deze reden ligt het werk in ieder geval tot medio week 5 stil. ​W​e verkennen de mogelijkheid de damwanden aan de Geestbrugkade te drukken met een drukmachine of silent piler in plaats van te trillen. Dit ter bescherming van de panden aan de kade. Het drukken gaat 3 maal zo langzaam als trillen. Dat betekent dat de planning uitloopt. Wanneer we zicht hebben op de nieuwe planning, communiceren we dat direct.

Het verzakken van de kade en de herstelwerkzaamheden hebben geen invloed op de breedte van de Geestbrugkade.

Vorige week donderdag tijdens de geplande sanering is gebleken dat er naast het al bekende deel verontreiniging, ook nog een andere (mogelijke) verontreiniging aanwezig was. Dit is zoals de wet voorschrijft, direct bemonsterd en naar het laboratorium gezonden. Vanaf dat moment ligt (ook wettelijk geregeld) het werk formeel stil tot de resultaten uit het laboratorium binnen zijn en beoordeeld door het bevoegd gezag  (in dit geval Omgevingsdienst Haaglanden). De Omgevingsdienst heeft inmiddels bevestigd dat de verontreiniging niet gesaneerd hoeft te worden en dat de werkzaamheden hervat kunnen worden.