ALV 2018 en Oktoberfest

Als inwoner van Leeuwendaal bent u automatisch lid van de wijkvereniging. Daarom houdt het bestuur elk jaar een algemene leden vergadering. Een ALV kan niet altijd op even veel animo rekenen. Maar het bestuur wil natuurlijk graag laten weten wat er afgelopen jaar gebeurd is en wat de nieuwe plannen zijn.

Daarom heeft het bestuur de ALV dit jaar, net als vorig jaar, tijdens de wijkborrel gehouden. Dit jaar viel de augustusborrel in het water. Ter vervanging daarvan hielden we op zaterdag 27 oktober een Oktoberfest. Dat was een heel gezellig feest, waar verschillende prachtige outfits te bewonderen waren. Halverwege de middag vond de ALV plaats en hield Marissa Koopmans, voorzitter van de wijkvereniging, een praatje:

‘Gefeliciteerd, we zijn allemaal lid van de wijkvereniging! Daarom hoop ik dat ik jullie een paar minuten mag lastigvallen met een kort praatje. Ook wel de algemene leden vergadering genoemd.

Wij zien als bestuur van de wijkvereniging in de basis 2 taken voor onszelf weggelegd:

 1. Signalen uit de wijk delen met de gemeente. En andersom weet de gemeente ons ook te vinden als zij zaken willen bespreken met de wijk. Wij helpen dan mee informatie te verspreiden.
 2. Daarnaast zijn er de activiteiten: we proberen voor elk wat wils leuke dingen te organiseren. We steunen ook initiatieven die uit de wijk komen, met geld of met publiciteit via onze website en sociale media.

Activiteiten afgelopen jaar

 • veilig verkeer actie
 • high tea voor senioren
 • kerstmarkt
 • nieuwjaarsborrel in de Conckelaer
 • politiek debat
 • Paasbrunch voor senioren
 • Koningsdag
 • straatspeeldag
 • de Leeuwendaalrally
 • En natuurlijk de maandelijkse koffieochtend voor senioren in Amicitia

Als u na deze opsomming nog andere ideeën hebt, zet ze dan op de lijst.

Wat dit jaar helaas niet doorging (misschien heeft u ‘m gemist?): de Leeuwendaal Run. Helaas konden de organisatoren het niet rondkrijgen dit jaar. Heeft u interesse om deze leuke traditie te helpen voortzetten? Zet dan uw naam op de lijst (of mail naar info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl).

De kerstmarkt was nieuw dit jaar. Een bescheiden succesje al zeggen we het zelf. We durven het wel aan om het dit jaar opnieuw te organiseren, maar alleen als jullie allemaal beloven om te komen. Met als uitsmijter een optreden van Koor We Want More.

Dit jaar hielden we voor de 3e keer een Veilig Verkeers actie en daarmee mogen we ons officieel een veilige wijk noemen van VVN. Laten we dat vooral zo houden! Omdat we allemaal een paarse bak cadeau hebben gekregen van de Sint, hebben wij weer de bekende 15 km stickers om ook op deze bak te plakken. Ze zijn gratis bij de bar verkrijgbaar (of mail naar info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl).

Komende activiteiten

 • Al een paar jaar nodigen we 2 x per jaar de senioren uit de wijk uit voor een gezellige Paasbrunch of high tea. We hebben inmiddels een vaste kern van trouwe gasten. Toch hoor ik ook mensen zeggen: ik kom niet, want ik ben toch geen senior? Daarom maken we deze bijeenkomsten nóg aantrekkelijker voor meer mensen, door het de volgende keer te presenteren als high tea voor volwassenen. Eens zien wat er dan gebeurt. Wij zorgen voor genoeg ruimte en lekkere hapjes. Zet woensdag 28 november maar alvast in de agenda.
 • Nieuwjaarsborrel in de Conckelaer, op zondag 6 januari.
 • Komend voorjaar voegen we aan de lijst met terugkerende activiteiten weer het tweejaarlijkse zeer populaire Kunst ter Plekke Zet het weekend van 16 en 17 maart in de agenda!
 • We willen komend jaar ook weer met de gemeente in gesprek om opnieuw een impuls te geven aan duurzaamheid in de wijk. Heeft u al zonnepanelen? Nee? Kijk, dat biedt perspectief.

Financiën

Op de agenda van een ALV hoort ook de financiële verantwoording. Wij leggen elk jaar verantwoording af aan de gemeente en ontvangen van de gemeente een jaarlijkse subsidie. Onder het wakend oog van onze penningmeester wordt dit geld uitgegeven aan zoveel mogelijk activiteiten die voor zoveel mogelijk wijkbewoners toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld deze borrel. Wilt u de financiën in detail inzien, dan bent u van harte welkom bij Toon Buddingh (06 – 5133 2638), onder het genot van een kopje koffie.

Bestuurswissel

En dan ben ik bijna aan het eind gekomen van deze Mini-ALV. Uiteraard heb ik het belangrijkste voor het laatst bewaard.

 • Want Steven van der Werff gaat na 5 jaar het bestuur verlaten. Steven, onder jouw bezielende leiding is deze vereniging financieel kerngezond. Maar dat is slechts bijzaak; je bent 5 jaar lang enorm actief geweest in de wijkvereniging. Je regelde bijeenkomsten rond duurzaamheid, maar ook vele andere activiteiten, sloot biertaps aan, was altijd een vaste waarde op alle activiteiten, en we hebben het gewoon heel gezellig gehad met je. Jij bent zo iemand die het niet laten kan om maatschappelijk actief te zijn, dus we zien elkaar sowieso weer in de wijk of bij de hockeyclub.
 • Dan moet er natuurlijk ook iemand komen die het stokje overneemt. Het bestuur draagt Paul Koeslag voor. Paul heeft de afgelopen maanden meegedraaid met het bestuur en we zijn blij dat hij erbij is. Ik vraag om jullie instemming door een applaus.
 • En dan Jeannette van Dooren. Sjaan voor intimi. Jij gaat het bestuur ook verlaten. Twee jaar lang heb je een zeer actieve bijdrage geleverd aan het bestuur en alle activiteiten in de wijk. En natuurlijk aan de website en de sociale media. Ik vind het jammer dat je vertrekt, maar je bent inmiddels een drukbezette schooljuf, dus het is begrijpelijk dat je daar meer tijd aan moet besteden.
 • Dus hebben we kortgeleden Karin Brogtrop erbij gevraagd. Nu kijk je om je heen; waar is Karin? Zij is pas zó kort erbij, dat ze deze borrel nog niet in haar agenda had staan. We zijn blij met haar deelname aan het bestuur dus we vragen ook voor haar jullie instemming door een applaus.

Dit was het officiële gedeelte van deze borrel slash ALV. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben, vertel het ons vooral. Of schrijf het op de flipover. Veel plezier nog!’

Foto’s van (onder andere) het Oktoberfest vindt u hier.