uitnodiging VERVOLG Nieuwe afval inzamelen

Op maandag 16 januari jl. vond de eerste informatieavond over het nieuwe inzamelen plaats voor de bewoners van Leeuwendaal. Tijdens deze bijeenkomst werden de concept-ontwerpplannen voor de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling getoond.
Aansluitend heeft u op deze plannen kunnen reageren via het digitale Avalex-platform en via vragenformulieren die tijdens de bijeenkomst zijn uitgedeeld.

Uit de reacties is gebleken dat er nog veel vragen en onduidelijkheden bestaan. Uit de vele reacties komen wensen naar voren die met elkaar in tegenspraak zijn. Graag wil de gemeente Rijswijk u informeren over de opgehaalde reacties en u uitnodigen om actief mee te werken aan het opstellen van een aangepast plan voor Leeuwendaal. De gemeente wil hiervoor een klankbordgroep samenstellen van bewoners uit deze wijk.

Daarom nodigt de gemeente Rijswijk u uit voor een bijeenkomst op woensdag 10 mei van 19:30 tot 21:00 uur in de Compagnie aan de Geestbrugkade 32 in Rijswijk. De gemeente en Avalex zijn tijdens deze bijeenkomst aanwezig om uitleg te geven en u kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep. De klankbordgroep gaat op een later moment samen met de gemeente en Avalex aan de slag om een ontwerpplan op te stellen dat past in de wijk Leeuwendaal.

Bron: gemeente Rijswijk
Inlichtingen bij: A.P.J. van Lieshout 070-3261494