Vrijwilligers gezocht voor de buurtpreventie in Leeuwendaal

buurtpreventie-kleinBuurtpreventie is een burgerparticipatieproject van de gemeente Rijswijk welke sinds februari 2015 is gestart als proefpilot in drie wijken van de gemeente. Sinds dit voorjaar is na de evaluatie gebleken dat er behoefte is aan buurtpreventie waarna de proefpilot is omgezet naar definitief. Burgemeester Bezuijen zou graag zien dat Buurtpreventie zich over de gehele gemeente uitrolt.

Erik van der Veer is coördinator van de Buurtpreventiegroep Oud Rijswijk. De buurtpreventiegroep is momenteel actief in de wijken Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandt- en Havenkwartier. Sinds kort pakken zij ook af en toe de wijk Leeuwendaal mee als er genoeg vrijwilligers zijn op een loopronde. Dit omdat hier momenteel een stijging van woninginbraken is te zien!

Wat levert buurtpreventie op? Het gevoel van veiligheid neemt toe door de inzet van buurtpreventieteams. Net als de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Buurtpreventie is een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente, brandweer en andere partners. Momenteel is er een groep van circa 20 vrijwilligers die regelmatig op verschillende momenten van de week door de wijken surveilleren. Dat zijn meestal preventierondes van ongeveer anderhalf uur. De loopfrequentie voor een ieder is ook verschillend, de één loopt maar 1 keer per week maar er zijn er ook die wel drie maal lopen. Dit alles is naar eigen tijd in te delen.

Buurtpreventie Oud Rijswijk zoekt dus nog extra oren en ogen in de buurt!

Wilt u ook wonen in een veilige buurt, waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun woonomgeving? U kunt zich hiervoor inzetten en meedoen aan buurtpreventie in uw buurt!

Buurtpreventie werkt…..!

direct aanmelden via:  https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/veiligheid/buurtpreventie/aanmelden
Of kijk op de promo: https://youtu.be/uFcanMT_ym4