24 september: Groencafé

groencafeOntmoet mensen met een hart voor groen en  voor biodiversiteit in het Groencafé op 24 september van 10.30 uur tot 12.00 uur. Vanaf 10.15 uur staat koffie en thee klaar.  Locatie: tennispaviljoen Te Werve, Huys de Wervelaan 110.

Burgemeester Michel Bezuijen opent het groencafé. Daarna hoort u een paar  korte presentaties. Verder is er veel gelegenheid voor onderling contact en uitwisseling. Het Groencafé is een initiatief van het Platform “Groen in Rijswijk” en de gemeente Rijswijk. Voor aanmelding en informatie:
Platform “Groen in Rijswijk”:  jannie.marck@xs4all.nl
Groenloket gemeente Rijswijk: evtuinen@rijswijk.nl