Zondag 31 mei: Leeuwendaallezing over cybercrime

CybercrimeRuim een jaar geleden werd in een Leeuwendaallezing aandacht besteed aan Cybercrime vanuit het standpunt van de burger en het bedrijfsleven. Besproken werd wat je allemaal zou kunnen doen om je gegevens te beveiligen.

In de volgende Leeuwendaallezing vertelt de heer Chr. A. Baardman, senior raadsheer in het gerechtshof van Den Haag en coördinator van het Landelijk Kenniscentrum Cybercrime, over de juridische aspecten van cybercrime. Wat kan en mag de rechterlijke macht? Hoe zit het met de wetgeving? Is er afdoende bescherming van overheidswege? Valt de strijd tussen onder- en bovenwereld door de laatste wel te winnen of moeten we al tevreden zijn als de schade zoveel mogelijk wordt beperkt?

De lezing wordt als steeds gehouden in de Leeuwendaalkerk, Oranjelaan 62 te Rijswijk. Zondag 31 mei a.s. aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.