Belanghebbendenparkeren in Leeuwendaal

parkeren

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders heeft besloten om belanghebbendenparkeren in te voeren in Leeuwendaal. Het belanghebbendenparkeren wordt op proef voor een periode van een jaar vanaf zondag 29 maart 2015 ingevoerd. Ook andere wijken gaan mee in de proef; Rembrandtkwartier, Oud Rijswijk(ten zuiden van de Herenstraat) en Park de Wervelaan.

Tijden en prijzen

De tijd van de vergunning is van 18.00 tot 22.00 uur. Extra kentekenonderzoek tussen 22.00 en 24.00 uur moet uitwijzen of uitbreiden van de tijd naar 24.00 uur noodzakelijk is. Een parkeervergunning voor bewoners bedraagt € 44,50 en is geldig tot en met 31 december 2015.

Meer informatie

Alle inwoners van Leeuwendaal ontvangen op korte termijn een brief van de gemeente, met tekst en uitleg voor het aanvragen van de vergunning. Meer informatie vindt u op www.rijswijk.nl/parkeren/uitbreiding

Permanent

De proef met belanghebbendenparkeren in het bestaande vergunningengebied (Cromvliet, Oud Rijswijk ten noorden van de Herenstraat en Welgelegen) wordt met ingang van 1 maart 2015 permanent. Uit de evaluatie is namelijk gebleken dat de parkeerdruk is afgenomen en er draagvlak is bij bewoners voor de genomen maatregelen.