Beleidsregels participatiewet ter inzage bij gemeente Rijswijk

logo gemeente RijswijkZoals u ongetwijfeld weet, verandert er vanaf januari 2015 van alles in de zorg. Ook gemeente Rijswijk is bezig met nieuw beleid. Dit is wellicht ook op uw situatie van toepassing. Daarom is het goed te weten wat er allemaal besloten wordt!

Ter inzage

Van 29 oktober 2014 tot en met 12 november 2014 ligt een aantal conceptverordeningen en -beleidsregels ter inzage in het kader van de Wet Maatregelen WWB. Deze beleidsregels en verordeningen moeten aangepast worden om vanaf 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet wet te kunnen uitvoeren. U vindt de stukken op de website van gemeente Rijswijk.

Voor meer informatie over de participatiewet in Rijswijk, zie ook de website keerpunt.rijswijk.nl.