Praat mee over afval scheiden

Gemeente Rijswijk wil in gesprek met inwoners over een nieuwe aanpak van afvalscheiding en afvalinzameling. Op 6 en 15 oktober organiseert de gemeente daarom informatieavonden over dit onderwerp. Op dit moment scheiden de zes Avalex-gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Wassenaar) gemiddeld 40 procent van het afval. Het landelijke streven is echter 75 procent. De gemeenten en Avalex grijpen die landelijke doelstelling aan om de afvalscheiding en -inzameling te verbeteren.

Er zijn drie scenario’s uitgewerkt:

•een financiële prikkel: goed scheiden van grondstoffen belonen, of laten betalen voor de hoeveelheid restafval die wordt weggegooid

•omgekeerd inzamelen: grondstoffen ophalen aan huis en het restafval dat overblijft, zelf naar goed bereikbare brengpunten in de buurt brengen

•nascheiding: een deel van de grondstoffen apart inzamelen, een deel via nascheidingstechniek uit het restafval halen.

Praat mee!

De gemeente wil graag uw mening hierover horen. Kom naar één van de informatie-avonden. Die zijn op 6 oktober (stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15) en op 15 oktober (De Ottoburg, Esdoornstraat 3b). Beide avonden beginnen om 19.30 uur. De uitkomsten worden meegenomen vóór de gemeenteraad een beslissing neemt. Praat mee, uw mening telt! Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie leest u in de brochure ‘Samen kunnen we meer met afval’, die staat ook op www.rijswijk.nl/meermetafval