Nieuwsbrief september 2014

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het project Haagweg/Hoornbrug.

Ontwikkelingen Hoornbrug

In juni 2014 heeft gemeente Rijswijk, vanwege een fout in de procedure, besloten de aanbesteding voor de Haagweg, Tram 15 en Hoornbrug in te trekken. Door regionale afspraken over de ontwikkeling van de Rotterdamsebaan, is het niet mogelijk om in 2015 te starten met de bouw van de nieuwe Hoornbrug. De bouwtijd van de brug is meer dan ander half jaar, waardoor het niet lukt de brug voor de start van de Rotterdamsebaan op te leveren. De uitvoering zal daarom starten na het opleveren van de Rotterdamsebaan in 2019. Vooruitlopend hierop wordt in 2015 gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Haagweg en de verbreding van tramlijn 15.

Nieuw materieel tram 15

Afgelopen zomer is een onderzoek gestart om te zien of het noodzakelijk is tijdelijke maatregelen te treffen om de brug verstevigen, zodat het mogelijk wordt om met nieuw trammaterieel over de bestaande brug te rijden. De gehele brug is geïnspecteerd en blijkt in redelijke conditie te zijn, ondanks enkele schades die hersteld dienen te worden. Alle schades die een veiligheidsrisico’s of een constructief risico tot gevolg hebben, worden aangepakt. Zo zijn onder andere de leuningen langs de voetpaden aan onderhoud toe.

Geen wijziging in het ontwerp van de Haagweg

Het ontwerp dat de gemeente in samenwerking met het Omgevingsteam gemaakt heeft voor de herinrichting voor de Haagweg, staat niet ter discussie. Het ontwerp voor de herinrichting van de Haagweg ging er echter vanuit dat ook de Hoornbrug vernieuwd zou worden. Nu de bestaande Hoornbrug nog circa vijf jaar in gebruik blijft, zijn enkele aanpassingen noodzakelijk.

Aanpassingen aan de Hoornbrug

De nieuwe Haagweg is integraal ontworpen met de nieuwe verhoogde Hoornbrug. Het nieuwe ontwerp voor de Haagweg sluit niet aan op de bestaande Hoornbrug. Dit levert twee knelpunten op:

  1. De nieuwe Haagweg krijgt een fietspad voor twee richtingen aan de oostzijde (Leeuwendaalzijde) terwijl het op de Hoornbrug nu een éénrichting fietspad is (richting Den Haag)
  2. De Haagweg heeft 2×1 rijbaan, terwijl de Hoornbrug 2×2 rijbanen heeft

Het is mogelijk om met beperkte aanpassingen de nieuwe Haagweg aan te sluiten op de bestaande Hoornbrug. Dit betreft het aanpassen van 2 naar 1 rijstrook op de Hoornbrug richting Den Haag. De ruimte die hierdoor vrij valt, kan worden gebruikt voor het maken van een tweezijdig fietspad aan de Leeuwendaalzijde, dat aansluit op de tweezijdige fietsstraat op de Haagweg. Aan de westzijde (richting snelweg) zullen er twee rijstroken nodig blijven en blijft het huidige fietspad bestaan.

Omgevingsteam

In het najaar is er nog een bijeenkomst met het Omgevingsteam. Erik Wissema heeft namens het wijkbestuur zitting in het Omgevingsteam. De wijkvereniging houdt u via de vaste kanalen (wijkkrant, Facebook, LinkedIn, Twitter, nieuwsbrief en www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl) op de hoogte van de ontwikkelingen.

ps: Alvast voor in uw agenda: zaterdag 1 november feestelijke opening speeltuin Mauritslaan! Nadere informatie volgt.