Paaslunch voor senioren – 28 maart

Op woensdag 28 maart zijn alle senioren uit de wijk weer van harte welkom in de Compagnie, Geestbrugkade 32, voor een overheerlijke paaslunch. Om 12 uur hebben wij een vrolijk gedekte tafel voor u klaarstaan. Om 14 uur is de lunch afgelopen.

Ben u slecht ter been, laat dat dan weten bij uw aanmelding, dan wordt u thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.

Aanmelden kan bij Marissa Koopmans, telefoon: 06 1885 3925
Of per email: info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Leeuwendaal -Verkiezingsdebat-

Rijswijk

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart. Er valt heel veel te kiezen voor Rijswijkers; maar liefst 12 partijen doen mee aan de verkiezingen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat hun ideeën zijn voor de komende jaren. In Leeuwendaal is het inmiddels een traditie om de partijen uit te nodigen om hun plannen, in het bijzonder die zaken die voor onze wijk belangrijk zijn, toe te lichten.

Leeuwendaal Verkiezingsdebat
Daarom nodigen wij u van harte uit om op woensdag 14 maart van de kandidaat raadsleden te horen wat hun visie is op een aantal onderwerpen die leven in de wijk, tijdens het Leeuwendaal Verkiezingsdebat.

  • Het debat vindt plaats in De Compagnie, Geestbrugkade 32.
  • Start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
  • Het debat duurt tot 21.30 uur.
  • Na afloop is er een borrel om na te praten.

Programma
We hebben een programma voorbereid waarbij de politieke partijen hun ei kwijt kunnen en u als aanwezige goed geïnformeerd de zaal verlaat aan het eind van de avond.
Alle deelnemers aan het debat krijgen in het eerste deel van de avond kort de gelegenheid om hun verhaal te pitchen. Waar ze het over willen hebben, bepalen zij zelf. Maar… de klok tikt!
In het tweede deel van het programma gaan de deelnemers met elkaar in debat. We vragen de deelnemers in verschillende ronden te reageren op een aantal stellingen. We hopen op deze manier op een interessant en spannend debat. Graag tot de 14e.

Informatie over de start van het nieuwe afval inzamelen

Er wordt een nieuwe kliko geleverd en de ophaaldag verandert:

  • Tussen 12 en 23 februari ontvangt u een kliko voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD)
  • Vrijdag 23 februari wordt uw grijze kliko voor restafval geleegd.
  • Voortaan wordt het restafval vierwekelijks opgehaald op donderdag; vanaf 1 maart.
  • Vanaf donderdag 8 maart wordt de kliko voor PMD vierwekelijks opgehaald.
  • Inzameling van GFT en papier blijft ongewijzigd.

U kunt met uw postcode en huisnummer inloggen op www.avalex.nl/kalender om de kalender te bekijken.

Bij twijfel of afval bij het PMD mag:
www.avalex.nl/de-kringloop-van-afval/plastic-pmd/
www.afvalscheidingswijzer.nl

Een vierde afvalcontainer voor Leeuwendaal

In het eerste kwartaal van 2018 wordt er een extra minicontainer ter beschikking gesteld voor elke woning met een tuin in Leeuwendaal. Deze container is bestemd voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PDM).
De komende vijf jaar zal op deze manier het nieuwe afval inzamelen plaatsvinden.
Dit besluit is mede voortgekomen uit een klankbordgroep / werkgroep, gevormd door afgevaardigden uit Leeuwendaal.

Gestapelde bouw
Voor de gestapelde bouw in Leeuwendaal is samen met de betreffende bewoners gekeken waar ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Het college zal hierover plaatsingsbesluiten nemen wat een juridische procedure inclusief een zienswijzetraject inhoudt. De verwachting is dat dit traject 4 tot 6 maanden kan duren.

Brief van de gemeente Rijswijk
Alle inwoners van Leeuwendaal hebben een brief van de gemeente Rijswijk ontvangen over de voorgang van Het Nieuwe Inzamelen in Leeuwendaal. Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. Van Lieshout, doorkiesnummer 14070

Avalex
Avalex neemt nu de uitvoering ter hand en zal Leeuwendaal tijdig informeren over de ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Inzamelen. Voor vragen kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum van Avalex: 0900-0507

Bron
gemeente Rijswijk kenmerk 17.123207

Kerstmarkt Leeuwendaal 20 december 2017

U bent van harte welkom op de Kerstmarkt 2017
Op deze gezellige woensdagmiddag treft u de gezelligheid van een heuse kerstmarkt. Er zijn Haps en Snaps bij diverse stands zoals ‘Verzamel je eigen kerstpakket’ en de workshop Kerstkrans maken. Maak kennis met de Compagnie ondernemer.

Waar
De Compagnie

Wanneer
Woensdag 20 december

Programma
17:30 open
20:00 (kerst)koor ‘We Want More’ (voorheen ‘Koor Geen Gehoor’)
21:30 einde

High Tea voor senioren

Woensdag 15 november van 14:00 tot 16:00 uur zijn alle senioren uit Leeuwendaal van harte welkom op de jaarlijkse high tea. Er zal een gezellig gedekte tafel met lekkernijen voor u klaarstaan in de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk.

Bent u slecht ter been, dan kunt u worden opgehaald en thuis gebracht.
Aanmelden voor de high tea kan via info@wijkvereniging-leeuwendaal.nl of 06 18853925

St. Maarten 11 november

Vindt u het leuk om op zaterdagavond 11 november vanaf 18.00 uur zingende kinderen aan de deur te krijgen, zet dan die avond een brandende kaars voor het raam. Zorg voor een mandje met lekkers (reken op zeker 60 kinderen). Is het lekkers op of vindt u het te laat worden, blaas dan gewoon de kaars uit.

Net als voorgaande jaren wordt in het speeltuintje aan de Mauritslaan warme chocolademelk, limonade en glühwein geschonken en kunnen de koude handen aan een heerlijke kop erwtensoep en bij de vuurkorven gewarmd worden.

Tot de 11de!